Opdrachtgevers

KRILL-SDOD richt zich met haar dienstverlening in eerste instantie op professionele dienstverleners in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De advisering vindt afhankelijk van de wensen van de klant plaats in Nederlandse, Engelse of Duitse taal.

Voorbeelden van dergelijke ondernemingen zijn accountantskantoren, advocaten, notarissen, ingenieurs en architecten. Ondernemingen die hun bestaansrecht primair ontlenen aan professionals, kenniswerkers die hun veelal hoogwaardige diensten aanbieden aan cliënten. Ondernemingen waar kennis centraal staat en waar vaak nog een kloof te overbruggen valt naar de ondersteunende diensten in de eigen organisatie. Relaties tussen front office en back office, strategische dilemma’s op het gebied van ‘operational excellence’ versus ‘customer intimacy’. Ondernemingen met complexe bestuursstructuren en besluitvormingsprocessen (maatschappen, familiebedrijven). Ondernemingen waar communicatie, effectiviteit en efficiency nog verbeterd kunnen worden. De inzet van KRILL-SDOD kan helpen om organisaties in deze sectoren te stroomlijnen en tot betere resultaten te brengen. Bij een van de marktleiders in Nederland op het gebied van advisering ten aanzien van intellectuele eigendom, een onderneming met een omzet van tientallen miljoenen Euros en 150 medewerkers in 6 vestigingen, is gewerkt aan de totstandbrenging van een mission statement en formulering van een groeistrategie en de implementatie daarvan door middel van professionalisering van het back office en front office.


Ir. Ronald van der Vlist, Director Business Development & Processvan Aker Kvaerner
Aker Kvaerner, een de ’s-Werelds grootste Ingenieursbureaus met tienduizenden werknemers. Opdracht: Samenstelling en opstarten van een nieuw Technology Management Team voor de Europese Process Divisie
“The application of Insights by Krill SDOD in the selection and team building for Aker Kvaerner’s Technology Team has contributed in not only selecting the right individuals but also ensuring the best team blend.”

Drs. Toon van Asseldonk, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV.
Oost NV is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Overijssel en Gelderland met vestigingen in Enschede en Arnhem. Opdracht: Het nieuwe Management Team van Oost NV tot een hecht team smeden.
“Met veel genoegen en voldoening kijk ik terug op de sessie die Jo Krill voor ons Managementteam voorbereid en uitgevoerd/begeleid heeft. De Insights methodiek biedt een goed instrument om mensen over zichzelf en over elkaar aan het denken te zetten. Op die manier wordt teambuilding duidelijk bevorderd. Voor Oost NV was dat een belangrijk doel met een managementteam waarin mensen uit drie fusiepartners elkaar “plotseling” ontmoeten. Niet alleen ik heb het als erg nuttig ervaren, ook mijn mede MT-leden delen die mening. De professionele begeleiding, waarbij Jo Krill duidelijk kan putten uit veel en relevante eigen ervaring, is daarbij belangrijk terwijl hij toch voldoende ruimte geeft aan de deelnemers om hun eigen inbreng te hebben. Dank ervoor en tot een volgende gelegenheid.”

Drs. Jan-Kees Goet, Directeur van de Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De directie Politie is gericht op het verbeteren van de veiligheidszorg door het vergroten van de kwaliteit van het politiewerk en door het stimuleren van samenwerking tussen de politie en organisaties in haar omgeving. Opdracht: In het kader van een meerjarig project organisatieontwikkeling van het MT van de Directie Politie, door middel van Insights een bijrage leveren aan de teamperformance van het MT.
“We zijn al enige tijd bezig met een cultuuromslag en hebben ervaren dat Krill SDOD beschikt over het juiste gereedschap (Insights) en de juiste adviseur om die cultuuromslag te helpen versnellen. Na succesvolle teamontwikkelingsdagen van het MT, zijn inmiddels diverse afdelingen bezig om de Insights systematiek toe te passen. Belangrijkste pluspunt: de kleurentaal beklijft, is waardevrij, leidt daardoor tot grotere effectiviteit in samenwerking en communicatie en.... iedereen heeft het erover. Kortom: het werkt.”

Paul Gregorowitsch, Executive Vice President Commercial Division KLM.
Bij KLM is gebruikt gemaakt van Insights kleurendynamica om medewerkers van de commerciële divisie in heel Europa voor te bereiden op de fusie met Air France. Nadien wordt Insights toegepast om de teamintegratie tussen KLM en Air France te begeleiden.
“Het is gewoon een mooi verbond tussen Insights en KLM! Ik krijg vele ontwapenende reacties over de positieve ervaringen met jullie organisatie en werk. Dat is voor beiden genieten!”

Harm Kreulen, General Manager van KLM North Europe in Stockholm.
KLM North Europe werkt in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland. Opdracht: In het kader van de reorganisatie van KLM werden alle 75 marketing & sales professionals van KLM North Europe begeleidt naar betere motivatie en effectiviteit:
"Our organisation in North Europe uses Insights as a tool to improve the effectiveness in communication and teamwork. The Insight's methodology is appealing and easy accessible for staff. The enthusiasm and the results are impressive. Professionally conducted workshops with rewarding learning experiences are combined with creating self-awareness and moments of reflection. Insights and the Insights facilitators contributed substantially to the improvement of effective performance of our organisation."

Drs. Anjo Joldersma, Voorzitter van de Groepsdirectie van Kramp.
De Kramp Groep is wereldmarktleider in de handel van technische onderdelen, vooral voor de agrarische sector. Bovendien herbergt de groep ook de productie van hydraulische en pneumatische aandrijfsystemen. De groep heeft bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Engeland. Opdracht: De Groepsdirectie begeleiden bij en adviseren over de herijking van de strategie en de structuur van de onderneming. Bovendien de samenwerking en communicatie in de Groepsdirectie optimaliseren.
“Krill SDOD heeft voor het directie team van de Kramp Groep een team alignment weekend georganiseerd. De deelnemers waren allen vol of over de zorgvuldige voorbereiding, de enthousiaste, betrokken en deskundige werkwijze, die bewees dat Krill SDOD heel goed begrepen heeft wie we zijn, wat we zijn en wat we van dit weekend verwachtten. Sindsdien maken wij geregeld gebruik van Krill SDOD om onze gedachten over structuur en strategie te spiegelen. Voorts maken wij gebruik van de door Krill SDOD bij ons aanbevolen producten van Insights. Producten die nuttig, maar ook plezierig zijn om mee te werken."

Gert Spoelman, Coördinator van de Produktgroep Beheer, Dienst ICT Hogeschool Windesheim in Zwolle.
De Dienst ICT ondersteunt ruim 14.000 studenten en 3000 medewerkers en docenten van de Hogeschool. Opdracht: Teambuilding voor de Produktgroep Beheer van de Dienst ICT
”Na de samenvoeging van twee groepen beheerders (applicatiebeheerders en systeembeheerders) bleek de onderlinge samenwerking zeer problematisch te verlopen.De onderlinge communicatie verliep zeer moeizaam, het ontbrak velen aan zelfreflectie en er was geen basis voor gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ondanks de vele pogingen te komen tot een betere teamsamenwerking kregen we het maar niet voor elkaar de werkwijze en houding te veranderen. Tot het moment dat SDOD zich er mee ging bemoeien. Van een ieder werd een persoonlijk profiel gemaakt middels de Insights methode. Zonder uitzondering klopte het profiel voor meer dan 95%. Een ieder moest de confrontatie aangaan met zichzelf, wat zeer verhelderend heeft gewerkt. Het uiteindelijke resultaat was verbluffend. Wat nog geen 10 psychologen voor elkaar zouden krijgen is Insights wel gelukt, namelijk het boven tafel krijgen van de probleemgebieden die de gewenste samenwerking en communicatie in de weg zaten. Tot op de dag van vandaag plukken wij de vruchten van de Insights sessie. We weten nu hoe we moeten communiceren en hoe we vooral niet moeten communiceren, het begrip respect heeft de juiste betekenis gekregen en een ieder voelt zich meer en meer verantwoordelijk voor het grotere geheel. We zijn inderdaad zeer tevreden. Ik zou een ieder die worstelt met een samenwerkingsprobleem en/of een communicatieprobleem SDOD willen aanbevelen.”