KRILL-SDOD levert advies, procesmanagement en coaching op maat voor de leiding van professionele zakelijke dienstverleners en middelgrote en grote ondernemingen. Strategieontwikkeling, maar dan met een praktische inslag, waar nodig leidend tot cultuur- en structuurverandering en met een heldere vertaalslag naar de implementatie. Organisatieontwikkeling in de brede zin van het woord; de balans vinden tussen daadkracht en draagvlak. Daarbij staat de mens als drager van organisaties en ontwikkeling centraal. Daarom maken ook leiderschaps- en managementontwikkeling en coaching deel uit van het dienstenpakket van KRILL-SDOD.

De visie van KRILL-SDOD: Verbetering van het functioneren van een onderneming is een permanent proces. Stilstand is achteruitgang en zonder groei geen leven. Verbeteringen kunnen betrekking hebben op het herijken van de koers van de onderneming of op het bijstellen of corrigeren van de operationele bedrijfsvoering. Vraagstukken op verschillende niveaus zijn altijd terug te herleiden tot het handelen en communiceren van mensen in de onderneming. Feitelijk is het streven een flexibele permanent lerende organisatie te vormen. Daarom kiest KRILL-SDOD niet voor een instrumentele bedrijfskundige aanpak van vraagstukken, maar voor een grondige analyse van de wenselijke koers en de invulling daarvan. Een proces- en dus mensgerichte aanpak, met veel kennis en ervaring van management theorie en modellen. Het gaat immers om oplossingen die beklijven en waar draagvlak voor is in een bedrijfscultuur gericht op performance. KRILL-SDOD werkt in een netwerk samen met adviseurs op complementaire kennis- en ervaringsgebieden.


Rembrandtlaan 1
6814 JL Arnhem
The Netherlands

Mobile :  + 31 65 34 306 28
E-mail :  Info@Krill-SDOD.nl
 
Chamber of Commerce :  09 158 553
Rabobank Arnhem :  31.10.45.898


Krill-SDOD conformeert zich aan de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs.